Vraag->verbinding->resultaat!

Ontdekstation013 verbindt

Heb je een vraag waarbij onderzoek en techiek relevant zijn? Een imker stapte naar het Ontdekstation013 met een inrichtingsvraag voor de educatieve boerderij Pauwelshoeve. Wetend dat het Ontdekstation013 een groot netwerk met het onderwijs heeft opgebouwd, zowel Primair Onderwijs, Voorgezet Onderwijs als het MBO, HBO en het Wetenschappelijk Onderwijs. In dit geval werd contact gelegd met Helicon.

Helicon biedt veelzijdige VMBO en MBO opleidingen in Brabant o.a. ook in Tilburg. Helicon Tilburg richt zich op stad en mens met onder andere aandacht voor duurzaamheid, gezondheid, groen en vrije tijd. Thema’s die aansluiten bij de vraag vanuit deze educatieve boerderij.

Educatieve boerderij met bijenstal
Studenten van Helicon gaan onderzoek verrichten en naar aanleiding daarvan advies uitbrengen voor de inrichting van de educatieve boerderij in Loon op Zand met een bijenstal. De inrichting moet zodanig zijn dat bijen er goed kunnen leven. Perron Zakelijk heeft in deze de verbinding gelegd tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.

Heb je ook een vraag of zoek je verbinding? Neem contact op met Perron Zakelijk en stuur een mail: info@ontdekstation013.nl

Share This