Symposium: Tech, Law & Society in LocHal

Wat is de impact van technologische ontwikkelingen op organisaties en de mens?

Informatie- en communicatietechnologie is in de laatste decennia almaar een drijvende kracht geweest achter veranderingen, voor bedrijven en de samenleving.
Op 24 oktober vindt in de LocHal in Tilburg het Symposium: Tech, Law & Society plaats. In dit symposium wordt de huidige stand van zaken onderzocht en de kansen en bedreigingen die deze ontwikkelingen met zich meebrengen, besproken voor nu en in de nabije toekomst. Dit wordt belicht vanuit drie invalshoeken: de technologie, de wet en de maatschappij. Met o.a. Big Data, A.I. & Ethics, AVG, Blockchain. Daarnaast zijn er twee parallelsessies.

Wil je ook meer weten over de impact die technologische ontwikkelingen hebben op jouw organisatie, en hoe je deze ontwikkelingen in je voordeel kunt gebruiken?
Kom dan naar het Tech, Law & Society Symposium!

Informatie
Bekijk hier het programma en zie wie de sprekers zijn.
Via deze link kun je je aanmelden; ook kun je informatie aanvragen als je wel geïnteresseerd maar verhinderd bent.

Foto: lochal.nl
Officiële foto glazen zaal Beurs van Berlage in de LocHal.

Share This