Techniek Ontdekrijk

Eén van de kernen van onderwijs in wetenschap en techniek is om de ontdekkende houding, verwondering en nieuwsgierigheid die kinderen van nature hebben, verder te ontwikkelen. Zo worden het volwassenen die creatief kunnen denken, oplossingsgericht bezig zijn en kunnen samenwerken.

Techniek OntdekRijk nodigt leerkrachten basisonderwijs uit om met hun groep kinderen op bezoek te komen in Techniek OntdekRijk. Kinderen gaan aan de slag met één of meer W&T opdracht(en) en gebruiken daarbij materialen die op elke school aanwezig zijn. Leerkrachten ontdekken hier dat Wetenschap en Techniek geïntegreerd kan worden in hun lesaanbod en hoe betrokken kinderen zijn bij W&T activiteiten. Het is je taalles, je rekenles of je WO-les en vervolgens kun je hem schrappen uit je methode! Vanuit het Onderzoekend en Ontwerpend leren en met de vaardigheden van de 21st Century Skills worden kinderen uitgedaagd, (op verzoek) aangepast aan thema’s waar op school mee gewerkt worden.

Ook teamscholingen (op maat) en inspiratie-avonden worden in Techniek OntdekRijk georganiseerd. Leerkrachten ontdekken dan wat de kinderen ervaren, kunnen zich verwonderen en mogen nieuwsgierig zijn. Deze bijeenkomsten kunnen variëren van inspiratie opdoen tot het komen tot een plan “hoe om te gaan met W&T binnen de school”. Wetenschap en techniek is niet langer eng en komt er niet ‘ook nog eens bij’.

Blijf op de hoogte van alle weetjes!!

Volg Techniek OntdekRijk op Facebook via facebook.com/TechniekOntdekRijk.

Techniek OntdekRijk is geopend op maandag en dinsdag (3 groepen per dag) en op woensdag- en donderdagochtend (2 groepen per ochtend). Interesse? Stuur een mail naar anneliesvanhelvoort@techniekontdekrijk.nl of bel naar Annelies van Helvoort (06-30366526). Techniek OntdekRijk is gratis voor scholen uit Midden Brabant.
Dit alles wordt mogelijk gemaakt door Platform Promotie Techniek Midden Brabant, T-primair en in het recente verleden door Xpect Primair.

Leerkrachten kunnen bij Techniek OntdekRijk deelnemen aan een studiedag en/of in groepsverband inspiratie opdoen. Ook groepen kinderen kunnen in Techniek OntdekRijk worden ondergedompeld in de wereld van wetenschap en techniek.

Meer weten over de lesmodules in Techniek OntdekRijk? Stuur een mail naar Annelies van Helvoort of bel 06-30366526.