Pilots praktijkleren met praktijkverklaring in mbo van start

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) is op verzoek van de ministeries van OCW en SZW gestart met pilots praktijkleren met een praktijkverklaring in het mbo. De pilots zijn bedoeld voor werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een volledig mbo-diploma (incl. entreeopleiding) of een mbo-certificaat vooralsnog niet haalbaar lijkt. De pilots worden landelijk of regionaal, onder regie en met ondersteuning van SBB, uitgevoerd door samenwerkingsverbanden van mbo-instellingen, bedrijfsleven en partijen binnen het domein van werk en inkomen.

Doel
De pilots moeten onderzoeken of praktijkleren met praktijkverklaring een manier kan zijn om het perspectief op duurzaam werk voor werkenden en werkzoekenden te vergroten. De invulling van deze pilots is maatwerk, maar vaste onderdelen van deze vorm van praktijkleren zijn begeleiding, een leerbaan en een vorm van inkomen.
Opstap naar werk en basis voor verder doorleren in het mbo. De pilots lopen tot en met 2020.

Bent u geïnteresseerd in de pilots of wilt u deelnemen aan een informatiebijeenkomst?
Lees verder! >

Share This