Ontdekstation013 haakt aan bij Challenges Nieuwste School

In samenwerking met De Nieuwste School heeft Ontdekstation013 de afgelopen periode gewerkt aan een interessant project. De Nieuwste School biedt leerlingen van leerjaar 4 van de MAVO via de zogenaamde Challenges de kans op een andere manier bij de maatschappij betrokken te raken. Bezig te zijn met de maatschappij. Dat gebeurt in 3 periodes; 2x 10 weken en 1x 5 weken. De challenges die nu al bestaan betreffen de gebieden sport, creatief bezig zijn en filosoferen.

Enthousiast is Ontdekstation013 ook aangehaakt natuurlijk met techniek als ontdekkingsgebied. De vraag die aan de leerlingen werd gesteld is “hoe kan Ontdekstation013 interessant worden/zijn voor de doelgroep 12-16 jarigen (de eigen leeftijdscategorie)”.

14 Leerlingen gingen aan de slag, allen op de een of andere manier geïnteresseerd in techniek. Dit alles onder de leiding van Erik Schapendonk, projectleider educatie Ontdekstation013. Er werden workshops gehouden, flink gebrainstormd en er werd gesproken over een verdienmodel. Het organiseren van een escape room was uiteindelijk het model dat uitgewerkt ging worden. Er werd een verhaal bedacht, passend bij de locatie en diverse onderdelen zodat een deelnemer een flinke tijd geboeid blijft en naar de oplossing zoekt.
Het werd het oplossen van een moord op het NS terrein, met een knipoog naar het verleden van de locatie waar Ontdekstation013 is gevestigd.
Ze gingen werken aan puzzels, plaatsing in de ruimte; want Ontdekstation013 is een flink gebouw. Techniek kwam bij elk onderdeel aanbod. En natuurlijk de vraag “hoe verdient men er aan”, zoals het inzetten van kaartverkoop.

Project Escape Room getest
Op 14 november jl. was de test. Om 18 uur gingen de lichten uit en snel meldde zich de groep 1ste jaars leerlingen om zich naar de Escape Room te begeven. Geweldig om te zien hoe spannend het werd ervaren door beide partijen. Zowel de bedenkers als de deelnemers. Na afloop van het project, bij de nabespreking, gaven de leerlingen aan dat zij niet gedacht hadden dat zij dít konden: het coördineren van het proces, het maken van de puzzels en obstakels, het logistieke aspect. Dit was heel mooi om te horen. Dit geeft een impuls aan het zelfvertrouwen; laten we hopen dat ze het meenemen in hun vervolgopleiding.

Promotie Techniek Midden-Brbant wenst hen allemaal veel succes!!

Heb je vragen stel ze aan Erik via Erik@ontdekstation013.nl
Meer weten over Ontdekstation013? >

Share This