Primair Onderwijs

Netwerk van scholen

De ene school is verder met techniekonderwijs dan de andere. Door het vormen van een netwerk van scholen kunnen leerkrachten kennis uitwisselen over manieren om techniek in het onderwijs te verankeren. Beginnende scholen hebben bijvoorbeeld behoefte aan tips, good practices en informatie die hen faciliteert bij het organiseren. Scholen die een volgende stap willen zetten, vragen zich misschien af hoe?

Scholen helpen scholen, zodat straks alle kinderen in Midden-Brabant met techniek in aanraking komen

Netwerkavonden & inspiratiemiddagen

In Techniek OntdekRijk organiseren we ieder schooljaar minimaal 3 inspiratiemomenten. Veelal avonden rond een thema, gericht op het PO maar zeker ook toegankelijk en interessant voor leerkrachten van het VO. Naast veel inspiratie worden er ervaringen en good practices uitgewisseld, kunnen er vragen gesteld worden aan andere scholen en delen we informatie en ideeën.

Nieuwsbrief
Een aantal keren per schooljaar komt er een nieuwsbrief uit. Hierin wordt je geïnspireerd en op de hoogte gehouden van activiteiten die in die periode actueel zijn, vind je relevante data en informatie over allerlei W&T aanbieder.

Studiemoment
Ieder jaar organiseert PPTMB samen met T-Primair, FHKE (Fontys Pabo), Point, Plein013, Tilburg Universiteit Junior en Cist een studiemiddag/avond voor leerkrachten PO.
‘Talent to the Point’ is er in het voorjaar. Op deze bijeenkomst is aandacht voor de brede talentontwikkeling van kinderen en leerkrachten. Wetenschap en Techniek maakt daar zeker deel van uit en ieder jaar kunt je er inspiratie halen in de vorm van workshops of op TechiekRijk.

TechniekRijk wordt georganiseerd in verschillende vormen. TechniekRijk als markt waarop techniekaanbieders zich presenteren en good practices van scholen met elkaar gedeeld kunnen worden. Maar ook in kleiner verband waarbij scholen de kans krijgen kennis te maken met techniekaanbieders.

Informatie en de data van de netwerkavonden vind je op facebook.com/OntdekRijk en in je mail als je je aanmeldt via OntdekRijk@xpectprimair.nl. Wil je de nieuwsbrief ontvangen meld je dan ook aan via de mail.

Bedrijven en po
Samen met basisscholen kan er gezocht worden naar samenwerking met bedrijven in de vorm van bezoeken op school of bezoeken aan het bedrijf. Afhankelijk van het onderwerp kan de onderwijs coördinator de school in contact brengen met bijpassende bedrijven en indien nodig ondersteunen bij de invulling.

Wil je je aansluiten bij het scholennetwerk? Stuur een mail naar Annelies van Helvoort.

Primair Onderwijs nieuws