Logistics Community Brabant en Jheronimus Academy of Data Science bundelen de krachten

Van controle naar innovatie

Jheronimus Academy of Data Science en LCBrabant gaan samenwerken om de logistieke supply chain data kennis in Brabant te vergroten.
Het praktische doel van deze samenwerking is om de datavolwassenheid bij bedrijven in de supply chain te versterken. Dit ligt nu gemiddeld op het niveau tussen controle en gestandaardiseerd. In de beoogde situatie gaat deze naar het niveau optimaal of zelfs innovatief.

Om deze doelstelling te bereiken wordt in eerste instantie ingezet op de uitvoering van workshops en gezamenlijke projecten bij bedrijven op het gebied van verdere digitalisering en data science toepassingen. Hierbinnen is er nadrukkelijk ruimte voor studentprojecten en stage/afstuderen. Daarnaast is er een actieve matchmaking tussen supply chain bedrijven en ICT- en data specialisten. Het LCB-thema Data Gedreven Logistiek is bij uitstek een podium om een dergelijke community duurzaam te vormen. Beide partijen kiezen ervoor om klein te beginnen en eerst samen te verkennen waar praktische behoeftes liggen en welke formats werken. Daarna wordt ingezet op verdere uitbouw. De samenwerking is vastgelegd voor onbepaalde tijd.

LCB en MidpointBrabant werken samen aan diverse projecten zoals Data Science voor Logistieke Innovatie (DALI).

Bron: Midpoint Brabant

Share This