Leerlingen van mbo-scholen in trek op arbeidsmarkt!

Bedrijven lokken mbo’ers

Bedrijven hebben grote moeite mensen te vinden, waardoor ze de eisen bijstellen. “Werkgevers kunnen niet op universitair of hbo-geschoolde mensen wachten. Bovendien zit het mbo qua aanzien in de lift en zien bedrijven dat mbo’ers prima functioneren”, verklaart Ton Wilthagen, hoogleraar Arbeidsmarkt Tilburg University.

Er zijn meer studenten die de overstap maken naar een bbl-opleiding, waar ze vier dagen werken en één dag school hebben. In de zorg wordt hiervan al veel gebruik gemaakt. En ook bij de technische studies wordt steeds meer nagedacht over opleidingen te creëren die bij de vraag van werkgevers aansluiten.

Studiebanen
Eerder overwoog het kabinet juist te bezuinigen op die leer-werktrajecten. De mbo-scholen en bedrijven hebben zich altijd tegen deze bezuiniging verzet.

Ook minister Van Engelshoven vindt het goed nieuws dat mbo’ers in trek zijn. ,,Tegelijkertijd wil ik benadrukken dat het belangrijk is dat jongeren een diploma halen.” De minister wil afspraken maken met bedrijven om die studenten een bbl-plek te bieden, zodat ze kunnen werken maar ook hun diploma halen. ,,Deze mogelijkheid moeten we in economisch gunstige tijden veel beter benutten. Binnenkort zal ik de Tweede Kamer informeren over deze afspraken”, aldus Van Engelshoven.

Lees hier over een interessant artikel uit het Algemeen Dagblad

Share This