Kunst & Technologie

Doorlopende leerlijn Kunst & Technologie ontwikkeld!

Zes organisaties voor cultuuronderwijs (Kunstloc Brabant, Nieuwe Veste, Cultuurcontact, CiST, Babel Den Bosch en Cultuurstation) in Brabant zijn gezamenlijk de uitdaging aangegaan kunst & technologie in betekenisvol cultuuronderwijs te implementeren. En dit binnen het primair en voorgezet onderwijs.

Scholen hebben behoefte aan leerdoelen en gedragsindicatoren waarmee kunst & technologie een plek kunnen krijgen in het cultuuronderwijs. Samen met experts uit het culturele veld en het primair onderwijs en voorgezet onderwijs hebben zij de leerlijn kunst & technologie ontwikkeld. Deze leerlijn past zowel bij de Culturele Ladekast als bij De Cultuur Loper. Met deze doorlopende leerlijn wordt een solide basis geboden voor de opbouw van activiteiten en projecten die in de komende tijd worden ontwikkeld, in Brabant en daarbuiten. Een even stevig als praktisch houvast.

Bekijk hier de leerlijn Kunst & Technologie van o.a. Kunstloc Brabant.

Bron foto: klasvanjuflinda.nl

Share This