Fontys start Expertisecentrum voor Circulaire Transitie

Bekendmaking opening Expertisecentrum bij start nieuw studiejaar

Studenten en externe partijen gaan in het Expertisecentrum, dat in februari 2020 start, onderzoek doen naar een circulaire economie en de energietransitie. Daar worden projecten opgepakt die bijdragen aan een duurzame maatschappelijke en economische ontwikkeling in Zuid- Nederland. Het accent ligt daarbij in eerste instantie op de transitie in de MKB maakindustrie en de sociaal maatschappelijke kant van de transitie naar een duurzame economie.

Met de komst van dit nieuwe expertisecentrum wordt de bestaande kennis verder uitgebouwd en toegepast in de regio’s waarin Fontys actief is. Binnen het centrum wordt samengewerkt met verschillende overheidsinstellingen, organisaties en bedrijven. De onderzoekslijnen binnen het expertisecentrum zijn Circulaire waarde, Circulaire businessmodellen en Transitie als sociale innovatie. Deze sluiten aan op de strategische agenda’s van Midpoint Brabant en Brainport en de provinciale ambitie op het gebied van bouw en maakindustrie.

Bekijk het artikel op hun site!

Share This