ENZuid presenteert initiatieven om klimaatdoelen te halen

Overhandiging startnotitie

Deelnemers van ENZuid presenteerden 24 juni de startnotitie ‘Groene chemie, nieuwe economie – Ketentransitie in de procesindustrie’. Deze werd overhandigd aan Focco Vijselaar van Ministerie EZK en Diederik Samsom van de de Europese Green Deal. In deze startnotitie pleiten de deelnemers voor grootschalige toepassing van hernieuwbare grondstoffen in en elektrificatie van de procesindustrie. De fabricage van kunststoffen en kunstmest kan hiermee substantieel verduurzaamd worden.
Kijk de naar de samenvatting van de online top van 24 juni 2020.

Transitie resulteert in nieuwe bedrijvigheid

Een van de grootste maatschappelijke uitdagingen is het halen van de klimaatdoelstellingen. De Klimaatagenda en het Klimaatakkoord streven naar een energietransitie en een volledig circulaire economie in 2050. Klimaat en economie gaan hand in hand.

Duurzame transitie van de industrie in Zuid-Nederland en de reset van de economie moeten opnieuw vormgegevenworden.
Lees hier over de opzet en aanpak van deze transitie.

Share This