DTW2019: De Verwonderroute

Dutch Technology Week in de regio Hart van Brabant

Een wereld zonder technologie bestaat niet. Maar wat verbindt technologie met kunst en wat leert de natuur ons over technologie? Wat hebben ze met elkaar te maken? Kunnen deze met elkaar verbonden worden. Of zijn deze al met elkaar verbonden? Tijdens de Verwonderroute in Tilburg op 24 mei jl. kregen de kinderen van groep 5, 6 en 7 een antwoord. De route ging van Ontdekstation013 naar het Museum De Pont, van Vincents Tekenlokaal naar het Natuurmuseum en van het Textielmuseum naar de bibliotheek in de LocHal. Tijdens de Verwonderroute werd technologie bekeken door verschillende soorten brillen. Ze verwonderden zich door te kijken met een kunstenaarsbril, virtuele bril en een natuurbril. Ze keken dus met andere ogen naar technologie! Vanuit een kunstenaarsvisie, de natuur en creativiteit.

Bij het TextielMuseum hebben kinderen enthousiast gefietst om de weefmachine draaiend te krijgen waardoor ter plekke een prachtig tafelkleed ontstond. Hier leerden ze over de achtergrond van de enorme gordijnen in de LocHal en de bijzondere stof die daarvoor gebruikt is. “Die stof lijkt op heel veel vislijn!” In de LocHal zagen de kinderen de enorm lange gordijnen live hangen. Deze konden zelfs op afstand op en neer, ze waren onder de indruk! Het allerleukste was toch om zelf een gordijn maken met lichtjes erin.

Bij het Natuurmuseum Brabant doken zij in de techniek van het vliegen. Hoe kan een vogel in de lucht blijven?

Bij Vincents Tekenlokaal konden zij met die kennis zelf aan aan de slag. De opdracht was om een werkende vleugel te tekenen en om als kunstenaar zelf ook iets te bedenken dat door het gebruik van techniek kan gaan vliegen. Bij De Pont werd namelijk gekeken naar de mogelijkheid om gebruik te maken van de natuur om kunst te maken, naar de werking van het oog, het spelen met licht en kleuren. Kinderen waren verwonderd dat zij bij het bekijken van een schilderij van de zijkant geen kleur zagen en bij het vooraanzicht wel. Ze zagen zelfs een regenboog. Bij het Ontdekstation 013 hebben de kinderen vervolgens van oude materialen iets nieuws gemaakt en met name iets anders gecreëerd. Zo is er van oude materialen een robot gemaakt en een rijdend voertuig, hoe leuk!

“Twee meiden sprongen van een bankje af in de pauze om te onderzoeken of ze even konden zweven….ze waren in het Natuurmuseum en Vincents Tekenlokaal geweest.” vertelt Laudy de Brouwer, initiatiefnemer van de Verwonderroute.
Leuk was het enthousiasme van een school uit Breda. Ook zij vonden Tilburg erg afwisselend en wisten niet dat je op zo’n korte afstand zoveel leuke dingen kunt doen.

Een bijzonder aspect van deze route was de verbinding die tussen deze instellingen is gemaakt, zowel in fysieke zin als in samenwerking. Sommige medewerkers zijn even ‘overgelopen’ naar een andere locatie om de verwondering en verbinding zelf ook mee te maken. De Verwaonderroute was een succes voor iedereen!

#maketechyours @DTW2019 @MidpointBrabant #deltaplantechniek @PPTechniekMB

Deelnemende bedrijven: T-Primair, Contour de Twern, het Natuurmuseum Brabant, het TextielMuseum, museum De Pont, Ontdekstation 013 – Vincents Tekenlokaal, Bibliotheek LocHal.

Share This