Techniek & Bedrijven

Hier laten we zien wat Tilburg op het gebied van Techniek en Logistiek in huis heeft. Wat biedt dit aan werkgelegenheid, aan banen en vooral welke opleiding hoort daar bij.
Bedrijvig Tilburg in beeld, bekijk het!!

De regio Midden-Brabant laat een zeer krachtige ontwikkeling zien. Met groeicijfers over 2017 van meer dan 3% behoort de regio economisch gezien tot de voorhoedespelers binnen de provincie Noord-Brabant en Nederland als geheel. De economische prestaties hangen sterk samen met de ontwikkelingen van de regionale maakindustrie (van hightech en automotive tot de metaal-, rubber- en kunststoffen verwerkende industrie), de bouwnijverheid, de installatie- en onderhoudsbranche en de sector transport en logistiek.
Tilburg ontwikkelde met relevante partijen (Onderwijs, Overheid en Ondernemingen) in de regio Midden-Brabant het Deltaplan Techniek. Dit plan geeft een nieuwe impuls aan de regionale samenwerking door het belang van techniek hoog op ieders agenda te houden en de uitdaging in gezamenlijkheid aan te pakken.

Verwacht wordt dat de technische sectoren in Midden-Brabant directe werkgelegenheid zullen bieden in 2020 aan ruim 33 duizend technici. De arbeidsmarkt draait ook op volle toeren. We zien het aantal vacatures stelselmatig weer toenemen en de werkloosheid snel verminderen. Keerzijde is echter dat dit leidt tot een steeds sterkere krapte op de arbeidsmarkt in de techniek. Het aantal ontstane vacatures heeft in het tweede kwartaal van 2018 een nieuw hoogtepunt bereikt. Bekijk de cijfers>

Met sectorkamerrapportages en trendrapportages worden de trends en ontwikkelingen in beeld gebracht.
Je vindt onder mobiliteit, transport, logistiek en maritiem en ICT en creatieve industrie de trendrapportages van 2018. Deze interactieve online rapportages bieden je een uitgebreide beschrijving van sectorspecifieke trends (met de impact op het beroepsonderwijs) en de DESTEP-ontwikkelingen. DESTEP staat voor de demografische, economische, sociaal-culturele, technologische, ecologische en politiek-juridische ontwikkelingen. Bekijk de nieuwste trendrapportages >

Elke maand brengen we een (techniek)bedrijf in beeld. Wat doen ze, wat maken ze en voor wie? Hoeveel mensen werken er en in wat voor functies? Belangrijk ook: wat voor opleiding heb je nodig om er te werken en wat voor vacatures heeft het bedrijf. Zo geven we meer inzicht in de Midden Brabantse maakindustrie en logistieke bedrijvigheid.

Gemeente Tilburg en Citymarketing Tilburg roepen maandelijks een Tilburgs bedrijf uit tot Bedrijf van de Maand. Deze bedrijven krijgen uit handen van de wethouder Economie een prijs en mogen zich een maand lang Bedrijf van de Maand noemen omdat ze ambassadeurs zijn voor Tilburg als ondernemersstad.

Onze partners