Basisonderwijs aan de slag met “Maakkunde

Wetenschap en Techniek
Vanaf dit jaar moeten Nederlandse basisscholen aan de slag met het vak ‘Maakkunde’. Hierin maken kinderen kennis met wetenschap en techniek door het uitvoeren van proefjes. Gevarieerde lessen spreken alle typen leerlingen aan in een combinatie aan van ontwerpend leren, onderzoekend leren en 21e-eeuwse vaardigheden.

In de klas wordt gewerkt aan een probleem dat kinderen aanspreekt en waarvoor ze zelf een oplossing moeten verzinnen. Ze maken een ontwerp en voeren dit uit, ze testen en brengen verbeteringen aan totdat het werkt. Gaat het bijvoorbeeld over elektriciteit, dan is het probleem: na een feestje ligt er confetti op het tapijt. En de uitdaging: kunnen ze zelf een stofzuiger maken? Ervaren door te doen dus.

De Maakkunde modules volgen een heldere structuur in 4 lessen:
Les 1 introduceert het probleem en legt de basis voor de volgende lessen.
Les 2 richt zich op het doen van onderzoek; de opgedane kennis gebruiken de leerlingen in het ontwerp.
In les 3 ontwerpen en maken ze hun oplossing.
In les 4 evalueren en presenteren ze hun product, en ze discussiëren over wat ze gedaan hebben.

Volop ondersteuning
De leerkrachtenhandleiding legt elke les helder uit. Er zijn mogelijkheden om uit te breiden en differentiëren. Bovendien vind je er extra activiteiten, achtergrondinformatie en ideeën van leerlingen over het thema. Bij elke module krijg je werkbladen en presentatiematerialen. Plus een overzichtelijke boodschappenlijst.
Leerdoelen

Communiceren, creatief denken en handelen, kritisch denken, probleemoplossend denken en handelen, samenwerken, sociale- en culturele vaardigheden en zelfregulering: ze komen allemaal aan bod bij Maakkunde.

Lees alles over de thema’s, de lesmethode’s en trainingen!

Share This