Activiteiten Platform Promotie Techniek geannuleerd!

Invloed Coronavirus

De maatregelen die verspreiding van het coronavirus moeten voorkomen, hebben ook hun weerslag op zo’n beetje alle activiteiten van het Platform Promotie Techniek Midden-Brabant.

Dutch Technology Week

Al snel werd in de loop van de afgelopen periode duidelijk dat de Dutch Technology Week, die begin juni gepland staat, niet door kan gaan en daarmee is ook de landelijke finale van de Dronewedstrijd voor scholieren vervallen. Deze wedstrijd zou op 9 juni plaatsvinden in sporthal De Drieburcht. Hetzelfde geldt voor de bedrijfsbezoeken, die voor scholieren waren opgezet, de beroepenmarkt voor de basisschoolkinderen en de hightech ontdekkingsroute. Omdat de landelijke organisatie van de DTW ook behoorlijk afhankelijk is van financiële bijdragen uit het bedrijfsleven, was al snel duidelijk dat dat voor 2020 ernstig in de knel zou komen. Bedrijven hebben nu hun geld hard nodig om de ondernemingen overeind te houden.

De finale van de Dronewedstrijd kan in 2020 niet naar een ander moment worden verplaatst omdat deze dag niet meer in de schoolroosters ingepast kan worden en in het najaar al de speciale dronelessen en voorrondes beginnen voor 2021. Daarmee is de betreffende gronewedstrijd definitief geannuleerd.

Toekomstig Techniek Talent

Het al dan niet doorgaan van het grote jaarlijkse techniekevent TTT – op de kalender in oktober in de Koepelhal en Wagenmakerij – is nog lang ongewis geweest. Tot 1 september mogen er geen grote evenementen plaatsvinden en geeft de gemeente ook geen vergunningen daarvoor af. Het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat het half oktober ineens anders zal zijn. TTT zou bezocht worden door bijna 3000 middelbare scholieren uit de onderbouw en er staan altijd zo’n 300 standhouders vanuit het bedrijfsleven en de opleidingen voor hoger voortgezet onderwijs. Al met al dus een groot evenement, dat ook de nodige voorbereidingstijd vergt om het goed te kunnen laten verlopen. Door de scholen waren al 2900 scholieren aangemeld, maar het bedrijfsleven is vanuit de onzekere situatie nog maar mondjesmaat benaderd.
Afgelopen week hebben de medewerkers van het Platform Promotie Techniek Midden-Brabant in overleg met het dagelijks bestuur besloten TTT voor 2020 helemaal af te gelasten. Bekijk nog eens een keer de informatie van vorig jaar!

Vervangend alternatief

Omdat de scholen deze dag toch al in hun agenda hadden opgenomen gaat Platform Promotie Techniek nu proberen die tijden op de scholen zelf in te vullen met gastlessen van mensen uit de diverse techniekbedrijven in de regio. Zo kunnen op deze dag scholieren die voor hun profielkeuze staan toch nog ‘proeven’ van al hetgeen de techniek en techniekopleidingen in deze regio te bieden hebben.
Meer informatie volgt later.

Share This