Nooit meer stilstaan? Transport kan echt slimmer

Nooit meer stilstaan? Transport kan echt slimmer

De afgelopen jaren zijn onder de vlag van Talking Logistics tal van initiatieven opgestart om de doorstroming en efficiënte van vrachtverkeer te verbeteren. De problematiek rondom vrachtverkeer is bekend: verkeersopstoppingen, CO2-uitstoot en gevaarlijke situaties....